تهران جاده امام زاده داوود (سولقان) کیلومتر18، روبروی رستوران بام البرز، موسسه تحقیقات وآموزش بین المللی برزگرزنوز
02144357400
09121997394
      موسسه تحقیقات و آموزش بین‌الملل برزگر زنوزموسسه تحقیقات و آموزش بین‌الملل برزگر زنوز

 

موسسه تحقیقات و آموزش بین‌الملل برزگر زنوز


شرکت تفریحی و آموزش گردشگری برگزیدگان نخبه ضمن تبریک وخوش آمد به اعضای محترم کلوب رعایت موارد زیر راشرط اصلی عضویت وبقای کلوب می­داند: کلیه اعضای کلوب ملزم به رعایت واحترام نسبت به شرکت ، کلوب وسایراعضا ورعایت قوانین جاری کشورمی­باشند. عضویت درکلوب هیچگونه تعهدی برای کلوب درخصوص استقرار، همکاری وکارگزاری ایجادنمی­کند. هرگونه اقدامی که مستقیما یابه صورت غیرمستقیم و به نحوی باعث تضرر کلوب گردد پذیرفته نشده وخلاف مقررات کلوب محسوب می­گردد. شرکت تفریحی وآموزش گردشگری برگزیدگان نخبه ضمن تبریک وخوش آمد به اعضای محترم کلوب رعایت موارد زیر راشرط اصلی عضویت وبقای کلوب می­داند...

 

 موسسه تحقیقات و آموزش بین‌الملل برزگر زنوز

 

موسسه تحقیقات و آموزش بین‌المللی برزگر زنوز

باتوجه به اهمیت مسئله آب و محیط زیست

فعالیت­های خود را درا ین مسیر همسو نموده است

برای آشنایی با دپارتمان‌های تخصصی موسسه

با ما همراه باشید

موسسه تحقیقات و آموزش بین‌الملل برزگر زنوز
شرکت تفریحی گردشگری برگزیدگان نخبه


شرکت تفریحی وآموزش گردشگری برگزیدگان نخبه ضمن تبریک وخوش آمد به اعضای محترم کلوب رعایت موارد زیر راشرط اصلی عضویت وبقای کلوب می­داند : کلیه اعضای کلوب ملزم به رعایت واحترام نسبت به شرکت ، کلوب وسایراعضا ورعایت قوانین جاری کشورمی­باشند. عضویت درکلوب هیچگونه تعهدی برای کلوب درخصوص استقرار، همکاری وکارگزاری ایجادنمی­کند. هرگونه اقدامی که مستقیما یابه صورت غیرمستقیم و به نحوی باعث تضرر کلوب گردد پذیرفته نشده وخلاف مقررات کلوب محسوب می­گردد. شرکت تفریحی وآموزش گردشگری برگزیدگان نخبه ضمن تبریک وخوش آمد به اعضای محترم کلوب رعایت موارد زیر راشرط اصلی عضویت وبقای کلوب می­داند: کلیه اعضای کلوب ملزم به رعایت واحترام نسبت به شرکت ، کلوب وسایراعضا ورعایت قوانین جاری کشورمی­باشند. عضویت درکلوب هیچگونه تعهدی برای کلوب درخصوص استقرار، همکاری وکارگزاری ایجادنمی­کند. هرگونه اقدامی که مستقیما یابه صورت غیرمستقیم و به نحوی باعث تضرر کلوب گردد پذیرفته نشده وخلاف مقررات کلوب محسوب می­گردد.

 

دانلود فایل پرزنت موسسه

  •  
    تهران جاده امام زاده داوود (سولقان) کیلومتر18، روبروی رستوران بام البرز، موسسه تحقیقات وآموزش بین المللی برزگر زنوز
  •  
    02144357400
  •  
    09121997394
  •  

کلیه حقوق این سایت محفوظ است. طراحی توسط نوینا‌رایان

موسسه تحقیقات و آموزش بین‌الملل برزگر زنوز   موسسه تحقیقات و آموزش بین‌الملل برزگر زنوز   موسسه تحقیقات و آموزش بین‌الملل برزگر زنوز   موسسه تحقیقات و آموزش بین‌الملل برزگر زنوز   موسسه تحقیقات و آموزش بین‌الملل برزگر زنوز
بالا
پایین
No Internet Connection