تهران جاده امام زاده داوود (سولقان) کیلومتر18، روبروی رستوران بام البرز، موسسه تحقیقات وآموزش بین المللی برزگرزنوز
02144357400
09121997394
      موسسه تحقیقات و آموزش بین الملل برزگر زنوزموسسه تحقیقات و آموزش بین الملل برزگر زنوز

 

فرم ثبت نام کلوب دهکده الگوهای مصرف

نام(*)
ورودی نامعتبر

نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر

نام پدر(*)
ورودی نامعتبر

شغل(*)
ورودی نامعتبر

شماره شناسنامه(*)
ورودی نامعتبر

تاریخ تولد(*)
ورودی نامعتبر

شماره عضویت(*)
ورودی نامعتبر

تجربیات خاص درجهت ارائه همکاری با کلوب :(*)
ورودی نامعتبر

هر یک از موارد را با یک اینتر از هم جدا کنید

نشانی دقیق وکامل محل سکونت (باذکرکدپستی ):(*)
ورودی نامعتبر

شماره تماس ضروری(*)
ورودی نامعتبر

آدرس پست الکترونیکی:(*)
ورودی نامعتبر

مقطع تحصیلی(*)
ورودی نامعتبر

رشته تحصیلی(*)
ورودی نامعتبر

مشخصات خانواده
ورودی نامعتبر

هر مشخصه را در یک خط وارد کنید

مزایای عضویت :

 • ·        استفاده ازامکانات شرکت برگزیدگان  نخبه به صورت ورودی رایگان
 • ·        استفاده ازکلاس­های فرهنگی وتفریحی با شرایط تعیین شده وامکانات رفاهی شرکت
 • ·        امکان تبادل اطلاعات علمی با مراکزداخلی ، منطقه ای وبین المللی
 • ·        عضویت درتیم­های پروژه های تحقیقاتی واستفاده ازامکانات پژوهشی موسسه تحقیقات وآموزش بین المللی برزگر زنوز با شرایط تعیین شده ومتناسب با پروژه های تعریف شده مشترک داخلی ، منطقه ای ، بین المللی .

مدارک مورد نیاز:

 • ·        CVدانشمندان ، متخصصین ، مدیران مربوطه .
 • ·        گواهی اشتغال به تحصیل که معدل سال قبل ذکرشده باشد.
 • ·        کپی همه صفحات شناسنامه .
 • ·        کپی کارت ملی .
 • ·        دوقطعه عکس.
 • ·        تکمیل فرم پیوست

 

هدف کلوب :

تامین آرامش جهت اعضاء متناسب با استانداردهای پذیرفته شده جامعه وارتقاء علمی وهمکاری عملی وتحقق دهکده سالم جهانی متناسب با اصول پذیرفته شده حفاظت ازمحیط زیست.

 • ·        برگزاری دوره های تخصصی واعطای گواهینامه های معتبربین المللی .
 • ·        برگزاری تورهای علمی منطقه ای وبین المللی .
 • ·        برگزاری دوره های آموزشی وتخصصی ومهندسی محیط زیست .

اعضای کلوب:

 • ·        اعضای کلوب ارکان اصلی کلوب محسوب می­شوند و ازبین محققین ، اساتید دانشگاه ،مدیران صنایع داخلی وبین المللی ومتخصصین مسئولین موسسه ودانش آموزان ودانشجویان متناسب با قوانین کلوب انتخاب می­شوند.
 • ·        اعضاباید توسط مسئولین شرکت برگزیدگان نخبه تایید گردند وقوانین ومقررات کشور را رعایت نمایند .
 • ·        جهت کلیه اعضا توسط کلوب کارت رسمی با در نظرگرفتن کد اختصاصی صادرخواهدشد کلیه اطلاعات ومشخصات اعضا ازطریق کد وکلمه عبور ازطریق وب سایت موسسه قابل دسترسی خواهد بود.
 

قوانین ومقررات کلوب

شرکت تفریحی وآموزش گردشگری برگزیدگان نخبه ضمن تبریک وخوش آمد به اعضای محترم کلوب رعایت موارد زیر راشرط اصلی عضویت وبقای کلوب می­داند :

 • ·        کلیه اعضای کلوب ملزم به رعایت واحترام نسبت به شرکت ، کلوب وسایراعضا ورعایت قوانین جاری کشورمی­باشند.
 • ·        عضویت درکلوب هیچگونه تعهدی برای کلوب درخصوص استقرار، همکاری وکارگزاری ایجادنمی­کند.
 • ·        هرگونه اقدامی که مستقیما یابه صورت غیرمستقیم و به نحوی باعث تضرر کلوب گردد پذیرفته نشده وخلاف مقررات کلوب محسوب می­گردد.
 • ·        هرگونه سواستفاده ازنام کلوب اکیدا ممنوع بوده وموجب پیگرد قانونی خواهد شد.
 • ·        انتقال عضویت به غیرواستفاده شخص دیگرازکارت یاعنوان عضو کلوب غیرممکن می­باشد .
 • ·        تازمانی که اعضا به صورت کتبی انصراف خود ازاستفاده از امکانات مجموعه را اعلام ننموده اند مشمول قوانین عضویت کلوب بوده ودرقبال کلیه تعهدات خویش مسئول می­باشد.
اشتراک گذاری:
FaceBook  Twitter  Google Plus
 
موسسه تحقیقات و آموزش بین الملل برزگر زنوز
 •  
  تهران جاده امام زاده داوود (سولقان) کیلومتر18، روبروی رستوران بام البرز، موسسه تحقیقات وآموزش بین المللی برزگر زنوز
 •  
  02144357400
 •  
  09121997394
 •  

کلیه حقوق این سایت محفوظ است. طراحی توسط نوینا‌رایان

موسسه تحقیقات و آموزش بین الملل برزگر زنوز   موسسه تحقیقات و آموزش بین الملل برزگر زنوز   موسسه تحقیقات و آموزش بین الملل برزگر زنوز   موسسه تحقیقات و آموزش بین الملل برزگر زنوز   موسسه تحقیقات و آموزش بین الملل برزگر زنوز
بالا
پایین
No Internet Connection