تهران جاده امام زاده داوود (سولقان) کیلومتر18، روبروی رستوران بام البرز، موسسه تحقیقات وآموزش بین المللی برزگرزنوز
02144357400
09121997394
      موسسه تحقیقات و آموزش بین الملل برزگر زنوزموسسه تحقیقات و آموزش بین الملل برزگر زنوز

 

 • 1-    شناسایی ، پایش وکنترل منابع آلاینده وبروزرسانی آنها دررابطه با آلودگی های نفتی
 • 2-    مدل سازی انتشار آلاینده دررابطه با آلودگی های نفتی
 • 3-    بررسی فن آوری­های نوین دررابطه با کنترل آلودگی­های نفتی
 • 4-    ارزیابی تاثیرات زیست محیطی آلودگی­های نفتی برسلامت
 • 5-    استاندارد آلاینده های خطرناک نفتی
 • 6-     مدیریت برنامه ریزی وآموزش محیط زیست دررابطه با آلودگی­های نفتی
 • 7-    استانداردسازی ، سیستم­های مدیریتی ، ایمنی و بهداشت محیط زیست در رابطه با آلودگی­های نفتی
 • 8-    مدیریت پسماند وبازیافت دررابطه با آلودگی نفت
 • 9-    روشها ورویکردهای نوین وپایدار درحوزه محیط زیست دررابطه با آلودگی­های نفتی
 • 10-   همکاری علمی منطقه ای وفرامنطقه ای محیط زیست دریای خزر دررابطه با آلودگی­های نفتی
 • 11-   ایجاد پتانسیل تولید شامل مواد شیمیایی ، تجهیزات مکانیکی ، مواد بیولوژیکی و... جهت مقابله با آلودگی­های نفتی دریای خزر.

 

 
اشتراک گذاری:
FaceBook  Twitter  Google Plus
 
موسسه تحقیقات و آموزش بین الملل برزگر زنوز
 •  
  تهران جاده امام زاده داوود (سولقان) کیلومتر18، روبروی رستوران بام البرز، موسسه تحقیقات وآموزش بین المللی برزگر زنوز
 •  
  02144357400
 •  
  09121997394
 •  

کلیه حقوق این سایت محفوظ است. طراحی توسط نوینا‌رایان

موسسه تحقیقات و آموزش بین الملل برزگر زنوز   موسسه تحقیقات و آموزش بین الملل برزگر زنوز   موسسه تحقیقات و آموزش بین الملل برزگر زنوز   موسسه تحقیقات و آموزش بین الملل برزگر زنوز   موسسه تحقیقات و آموزش بین الملل برزگر زنوز
بالا
پایین
No Internet Connection