تهران جاده امام زاده داوود (سولقان) کیلومتر18، روبروی رستوران بام البرز، موسسه تحقیقات وآموزش بین المللی برزگرزنوز
02144357400
09121997394
      موسسه تحقیقات و آموزش بین الملل برزگر زنوزموسسه تحقیقات و آموزش بین الملل برزگر زنوز

مرکزپژوهش این موسسه فعالیت خودرا با مجوز رسمی از وزارت علوم ، تحقیقات وفن آوری ، تحقیق وپژوهش وسنتز سورفکتانت دردوگروه زیرآغازنموده است :

 • الف ) کاربرد سورفکتانت درعلوم ومهندسی
 • ب ) کاربرد سورفکتانت درعلوم پزشکی وبیولوژیکی 

آزمایشگاه های این مرکز عبارتند از :

·      آزمایشگاه سنتز ( آب ، نانو،محیط زیست و انرژی )

·      آزمایشگاه دترجنت

·      آزمایشگاه نفت و انرژی

·      آزمایشگاه دارو و بیوتکنولوژی

·      آزمایشگاه غذا و کشاورزی

·      آزمایشگاه معتمد آب و محیط زیست

·      اندازه گیری تشعشع ( مواد رادیو اکتیو )

 

اشتراک گذاری:
FaceBook  Twitter  Google Plus
 
موسسه تحقیقات و آموزش بین الملل برزگر زنوز
 •  
  تهران جاده امام زاده داوود (سولقان) کیلومتر18، روبروی رستوران بام البرز، موسسه تحقیقات وآموزش بین المللی برزگر زنوز
 •  
  02144357400
 •  
  09121997394
 •  

کلیه حقوق این سایت محفوظ است. طراحی توسط نوینا‌رایان

موسسه تحقیقات و آموزش بین الملل برزگر زنوز   موسسه تحقیقات و آموزش بین الملل برزگر زنوز   موسسه تحقیقات و آموزش بین الملل برزگر زنوز   موسسه تحقیقات و آموزش بین الملل برزگر زنوز   موسسه تحقیقات و آموزش بین الملل برزگر زنوز
بالا
پایین
No Internet Connection